10 texter #omrasism

Meny
Susanne Gunnarsson

Denna text ingår i rapporten ”Världsmedborgare, Sverigevänner” som är den slutrapport som Miljöpartiets arbetsgrupp för minskad rasism och främlingsfientlighet presenterade i september 2013.

Ta tillvara engagemanget och det ideella arbetet på små orter


Jag har funderat på vad som behövs runt om i Sverige för att förändra inställningen till invandrare. Alla människor som kommer nya till en plats är invandrare och främling för dem som bor där sen tidigare.

Tyvärr är ofta främlingsfientligheten större ju mindre orterna är, och det kan ju bero på att man är så van att veta allt om alla. I storstäderna blir man mer anonym och främlingsfientligheten minskar, men samhället i storstäder blir än mer segregerat, och olika världar bildas bredvid varandra. Istället breder en större och mer problematisk hopplöshet ut sig.

Det måste också bli lättare att skaffa jobb och starta eget företag. Vi har så mycket regler som avskräcker befintliga företag från att anställa. Mina somaliska vänner här i Forserum vill arbeta och deras erfarenheter av arbetsplatser eller praktik de har haft ute på företag har hjälpt dem att lära sig svenska på ett sätt som SFI, svenska för invandrare, inte kan mäta sig med. SFI behöver innehålla mer praktik ute på arbetsplatser.

Vi måste också göra något åt de långa hand-läggningstiderna. Asylsökande måste ofta vänta länge på besked om uppehållstillstånd. Det är inhumant att de måste lämna Sverige om de får avslag, när de har varit här länge och barnen har rotat sig.

Även mottagandet av ensamkommande flyktingbarn behöver bli bättre. Först tar de sig igenom krig och genom hela världen för att ta sig till Sverige. Dessa barn behöver tas omhand av människor som bryr sig, också efter att de fyllt 18 och blivit "vuxna utan familj. Om jag jämför hur mina egna barn får stöd hemifrån och i egen takt provar sina vingar, så känns det som att vi som samhälle har ett ansvar för att ta hand om dessa barn på ett mer familjemässigt sätt.

Jag tror att det är viktigt att varje människa känner sig betydelsefull och delaktig. När man, tillsammans med andra, kan påverka sin omgivning och kan förverkliga idéer bildas en samhörighet, oavsett vilket ursprung man har.

Susanne Gunnarsson

främlingsnyfiken

Susannes Förslag

  • Ta tillvara människors ideella engagemang. Ge kommuner resurser för att göra satsningar på att få människor delaktiga i sitt lokalsamhälle.
  • Sätt en maxgräns för hur lång tid ett asylärende få ta.
  • Gör mottagningen för ensamkommande flyktingbarn mer familjelik.