10 texter #omrasism

Meny
Navid Modiri

Denna text ingår i rapporten ”Världsmedborgare, Sverigevänner” som är den slutrapport som Miljöpartiets arbetsgrupp för minskad rasism och främlingsfientlighet presenterade i september 2013.

När du kallar en person för rasist så slutar du lyssna


Jag har valt att engagera mig i det Sverige jag ser framför mig och inte det Sverige vi nöjt oss med.

Samtalet spelar en viktig roll för att motverka främlingsfientlighet. När människor får kunskap och förståelse för andra människors situation minskar oron. När människor får argument och fakta vågar de ta diskussionen i fikarummen och på släktträffen.

När du kallar en annan person för rasist så stärker du samma avstånd som uppstår när en annan person kallar någon för svartskalle. Även om en person uttalar något som får en annan att uppfatta denne som rasist så finns det än mer mänskliga och beteendevetenskapliga anledningar till uttalandet. Det finns en komplexitet som vi missar när vi delar upp människor i läger om antirasister och rasister.

Det mångfaldssamhälle som vi har idag och den värld vi vill bygga upp - en värld där människor med olika etnicitet, sexuell läggning och världsliga åskådningar, ska växa upp och leva i - kommer att ställa ännu högre krav på komplexitet. När du kallar en person för rasist så slutar du själv lyssna på den personen. Du slutar vara nyfiken på vad som har format honom eller henne till att göra dessa uttalanden eller begå vissa handlingar. Även om personen är föremål för en brottslig utredning så bör det från vår sida finnas en nyfikenhet kring varför människor uttalar sig så. Är det helt enkelt så att de ÄR rasister eller är det så att de är män-niskor som uttalar sig rasistiskt. Kan det till och med vara så komplext att de är människor som känner rädsla och otrygghet och klär dessa känslor i rasistiska uttalanden, att det är en enklare utväg än att möta sina egna fördomar, sin egen otrygghet och sina egna rådslår.

Jag vill undersöka om det går att skapa förståelse och trygghet så att effekten av detta blir att rasism och främlingsfientlighet minskar. Istället för att kalla människor för rasister så lyssnar vi på dem och försöker ta reda på vilka komplexa känslor och förutsättningar som ligger bakom och vad vi kan göra åt den problematik som uppstår när kulturer ska integreras i varandra.

Navid Modiri

artist och entreprenör

Navids Förslag

  • Toleranshöjande samtal på skolor för elever och lärare.
  • Utbildning av journalister och politiker i process och samtalsledning av komplexa samtal.