10 texter #omrasism

Meny
Mehmet Kaplan

Denna text ingår i rapporten ”Världsmedborgare, Sverigevänner” som är den slutrapport som Miljöpartiets arbetsgrupp för minskad rasism och främlingsfientlighet presenterade i september 2013.

Ungdomar i Husby utsätts ofta för "slumpvis" polisbevakning


Alla i Sverige måste kunna lita på att polisen och rättsväsendet behandlar dem rättvist. Annars är vår demokrati urholkad. Jag möter ofta ungdomar i förorten som känner sig utpekade och trakasserade av polisen. De vittnar om att de många gånger bemöts nonchalant, i värsta fall rasistiskt. De uppger att de blir visiterade utan anledning och bevakade enbart på grund av sin hudfärg. Poliserna hävdar att de gör ”slumpvisa” kontroller. Men varför är det just ungdomar med utländsk bakgrund som alltid ingår i ”slumpen”?

När poliser använder övervåld kan det användas som ursäkt för våldsverkare att starta upplopp. Jag har bott 17 år i Husby, som drabbades av bränder och förstörelse försommaren 2013. Det som satte igång ilskan mot polisen i Husby var kritik mot hur polisen agerat när de grep en 69-årig psykiskt sjuk man som senare avled. Polisingripandet upplevdes som brutalt, och det är bra att det utreds.

Det finns inga ursäkter för att kasta sten på poliser och brandbilar. Bränder och förstörelse har skapat oro och rädsla och förstört vardagen för alla Husbybor. Men oron är ett tecken på frustration. Ungdomar i Husby är förstahandsvittnen till den sociala nedrustningen, arbetslösheten och den ”slumpvisa” polisbevakningen.

En nyutkommen rapport från tankesmedjan Miklo visar att miljonprogramsbor, särskilt unga män, känner mer otrygghet och oro samtidigt som de har lägre förtroende för polisens arbete och förmåga att lösa brott.

Brottsförebyggande rådet har visat att diskriminering förekommer på alla nivåer i rättsväsendet. Det finns föreställningar om att vissa minoritetsgrupper och vissa brottstyper hör ihop, och att vissa minoritetsgrupper alltid nekar och därför inte tas på allvar. Personer med utländsk bakgrund betraktas som mindre trovärdiga än personer med svensk bakgrund – på brottsplatsen, under brottsutredningen och i domstolsförhandlingen.

Polis och rättsväsende ska alltid stå upp för alla människors lika värde. Arbetet med att stärka polisens förtroende bör göras till en prioriterad fråga från politiskt och polisledningens håll.

Närpoliser som arbetar förebyggande och med ömsesidigt förtroendeskapande åtgärder är viktiga för att bygga relation mellan ungdomar och polis. Även vid akuta händelser krävs poliser som arbetar förtroendeskapande och inte riskerar att öka konflikten. Polisens värdegrundsarbete bör vara inriktat på att främja alla människors lika värde. Det här arbetet sker redan på ledningsnivå, och det borde alla poliser få del av.

Mehmet Kaplan

riksdagsledamot (MP)

Mehmets Förslag

  • Alla poliser ska ha genomgått värdegrundsutbildning, särskilt de som arbetar med akuta insatser i förortsområden.
  • Hela rättsväsendet ska genomgå utbildning för att upptäcka och åtgärda diskriminering.