10 texter #omrasism

Meny
Maria Ferm

Denna text ingår i rapporten ”Världsmedborgare, Sverigevänner” som är den slutrapport som Miljöpartiets arbetsgrupp för minskad rasism och främlingsfientlighet presenterade i september 2013.

Det behövs ett lärarlyft i mänskliga rättigheter


Skolan är en av de viktigaste arenorna för att motverka rasism. Skolans demokratiuppdrag är viktigt för att rusta eleverna att vara delaktiga i vårt demokratiska samhälle. Lärare måste ha verktyg och utbildning för att kunna hantera alla diskussioner som förs i skolan.

Skolans styrdokument är tydliga med att skolan ska arbeta mot rasism och främlingsfientlighet. Men i praktiken är det svårare. Vad är egentligen rasism? Vad ska skolpersonalen egentligen arbeta mot? Det finns också lärare som inte alltid delar bilden av att rasism existerar eller är ett problem.

Rasism drabbar inte bara dem som utsätts. Det drabbar hela samhället. Det finns studier som visar att drygt 20 procent av 18-29-åringarna i Sverige säger sig vara beredda att sälja sin röst för pengar. De instämmer också i att landet styrs bäst av auktoritära ledare som inte är valda av folket.

Det är oftast pojkar som hyser dessa antidemokratiska åsikter. Den enskilt viktigaste faktorn bakom antidemokratiska åsikter är en misslyckad skolgång. Det leder inte bara till misstro mot demokratin, utan också risk för att hamna i utanförskap, arbetslöshet och låg social status. Här finns grogrund för rekrytering till extremistiska rörelser. På så sätt är pojkars sämre skolresultat en viktig demokratifråga.

Vi konsumerar medier på ett mer individuellt sätt idag. Det blir lättare att välja bort åsikter som ifrågasätter ens egen världsbild och därmed lättare att radikaliseras ytterligare. Det är lätt att välja bort public service och istället få all sin information via Avpixlat. Därför är det viktigt att lärare får fler verktyg för att kunna hantera att möta intoleranta åsikter och även lära ut vikten av kritiskt tänkande och källkritik.

Det är viktigt att arbetet mot rasism och främlingsfientlighet drivs långsiktigt och kontinuerligt. All skolpersonal behöver arbeta tillsammans, mot samma mål. Enskilda punktinsatser, till exempel en temadag, kan i värsta fall bli kontraproduktivt. Det riskerar att stigmatisera grupper och endast få elever med extremintoleranta åsikter att avfjärma sig ännu mer. Lärarna måste få både kunskap och stöd i sitt arbete mot rasism. Tid för eleverna är kanske det viktigaste. En lärare som har tid och kunskap att lära ut om Förintelsens brott mot mänskligheten kan förändra attityderna hos många unga människor.

Maria Ferm

riksdagsledamot (MP)

Marias Förslag

  • Alla lärare ska få en kortare utbildning kring mänskliga rättigheter och antirasism.
  • Dessutom ska minst en lärare på varje skola få gå en fördjupningsutbildning så att det finns några som är extra kunniga och kan driva det antirasistiska pedagogiska arbetet framåt.