10 texter #omrasism

Meny
Jason Diakité

Denna text ingår i rapporten ”Världsmedborgare, Sverigevänner” som är den slutrapport som Miljöpartiets arbetsgrupp för minskad rasism och främlingsfientlighet presenterade i september 2013.

Tangentbordet rättfärdigar inte antihumanistiska värderingar


Politiska åsikter må gå isär, men mitt hjärta sitter där det gör och min övertygelse likaså. Vi behöver vision, drömmar och mål. Vi behöver ett så jämlikt utgångsläge för så många som möjligt. Vi behöver varandra.

Sverige slits isär. Det märks inte minst på internet, där hela vår generation har sitt sociala samspel. Diskussioner som tidigare fördes bakom stängda dörrar förs nu på nätet. Här får rasismen flöda fritt. Ingen orkar eller har tid att säga emot, istället stängs kommentatorsfält och debattforum. De rasistiska åsikterna och världsbilden bekräftas lätt på likasinnade sidor. 

Nätverket ”Inte rasist, men…” har gjort en undersökning av vardagsrasismen på nätet. Den visar att ungefär 14 procent av 3358 granskade inlägg på sociala medier med koppling till invandring var rasistiska. Ytterligare 25 procent var nedlåtande. Ungdom mot rasism har visat att 48 procent av utrikesfödda gymnasieungdomar har varit utsatta för rasism. 

Jag har mött en hel del rasism både på och utanför nätet. Det enda sättet att bekämpa rasismen effektivt är att så ofta som möjligt diskutera orimligheten i de rasistiska resonemangen. Vetskapen att människans godhet är kopplad till djupare och genommänskligare ting än etnicitet, kön, religion, kultur eller sexuella preferenser bör vara en självklarhet för alla människor. Vem man är som människa definieras av ens ord, handlingar, empati och utstrålning. 

Skolan bör injicera dessa värderingar i all undervisning. Att ta upp, diskutera och debattera konkreta exempel på rasism på internet och i det övriga samhället i klassrummen tror jag kan öka förståelsen för den skada som rasism och rasistiska åsikter orsakar. Skolan måste ta ett större ansvar och lära ut källkritik och kritiskt tänkande. Skolan är inte neutral. Skolan ska vara antirasistisk.

Att skriva en rasistisk kommentar på nätet kan orsaka lika mycket skada som att säga något rasistiskt i en annan människas närvaro. Tangentbordet rättfärdigar inte antihumanistiska värderingar.

Jason Diakité

artist

Jasons Förslag

  • Ökade resurser till antirasistiska rörelser.
  • Mer fokus på källkritik, kritiskt tänkande, diskussion och debatt i skolan.