10 texter #omrasism

Meny
Hidayet Tercan

Denna text ingår i rapporten ”Världsmedborgare, Sverigevänner” som är den slutrapport som Miljöpartiets arbetsgrupp för minskad rasism och främlingsfientlighet presenterade i september 2013.

Vi måste utgå från att män­niskor vill jobba och mår bra av det


Sverige är uselt på att få in invandrare på arbetsmarknaden. Vi är det OECD-land med störst skillnader i sysselsättningsgrad mellan inrikes och utrikes födda. Tolv år efter att du har gått ut gymnasiet hänger fortfarande ditt ursprung samman med dina chanser att få jobb.

Det är uppenbart att det finns en strukturell diskriminering på svensk arbetsmarknad. Det är tydligt när man betänker att Sverige har en av världens mest välutbildade invandrargrupper. Ungefär 60 procent är överkvalificerade för det jobb de får i Sverige.

För att minska diskrimineringen på arbetsmarknaden bör vi först eliminera bilden av att alla som söker asyl här vill leva på bidrag.

Vi måste utgå ifrån att människor som har brutit upp från allt de känner till och kan söker ett bättre liv, oavsett om det är ekonomiskt eller politiskt, eller både och.

Vi måste utgå ifrån att människor vill jobba och mår bra av det. Vi måste arbeta efter att människor skall bli anställningsbara så snart som möjligt.

Från politiskt håll kan man till exempel se till att rekryterarna på myndigheter faktiskt träffar varje sökande, även om det skulle vara bara 15 minuter. Det spelar ingen roll om Arbetsförmedlingen har hjälpt till med CV-skrivandet, ett CV säger aldrig allt. De sökanden som känns bra kan få komma på en ytterligare, längre intervju. Om det är så att den sökande inte har precis allt, men uppfyller de flesta kriterierna som behövs kan man se till att utbilda/fortbilda personen i det som saknas. Det är alltså en öppen attityd och att se möjligheter istället för hinder som behövs.

Jag tror mer på goda exempel, tävlingar och beröm som medel för att uppnå målet med minskad, och förhoppningsvis någon gång eliminerad diskriminering på arbetsmarknaden. Jag tycker att vi kan till exempel arrangera en årlig gala för företag som har gjort mest för att minska diskriminering.

Det är en hel del stora och små företag som arbetar konstruktivt och med gott resultat för att minska diskriminering. Även om det också kan hänga ihop med att man inser att man inte klarar sig utan den arbetskraften.

Politikerna kan använda makten som lagstiftare och har till exempel länge sagt att man kommer tvinga företagen kvotera in kvinnor. Man kan tänka sig att något sådant skulle kunna föras fram när det gäller etnisk diskriminering. Jag har själv varit emot tanken på kvotering, men uppenbarligen hjälper bara tanken på att tvingas till det att företagen tänker automatiskt på att ta in kvinnor i ledning och styrelser.

Det finns mycket forskning som visar på att blandade arbetsgrupper skapar bättre resultat och är mer kreativa. Detta och mycket annat positivt bör lyftas fram mer, och myndigheter, fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer bör arbeta konkret med ledningar för att för att lyckas med attitydförändringar. Ledningar sätter agendan för vad som är viktigt på en arbetsplats.

Hidayet Tercan

entreprenör, företagare och debattör

Hidayets Förslag

  • Se till att asylprocessen skyndas på så att människor snabbare kan starta sina liv.
  • Så snart uppehållstillstånd har erhållits bör man gå igenom följande: Vad kan du? Vad har du arbetat med tidigare? Vad har du för utbildning? Vad vill och kan du jobba med?
  • Myndigheter bör sedan samarbeta med den enskilde individen för att skapa förutsättningar för anställningsbarhet utifrån vad som kommit fram.