10 texter #omrasism

Meny
Ayse Duyar

Denna text ingår i rapporten ”Världsmedborgare, Sverigevänner” som är den slutrapport som Miljöpartiets arbetsgrupp för minskad rasism och främlingsfientlighet presenterade i september 2013.

Det finns sätt att motverka rasism och samtidigt skapa ”vi”-känsla


Rasism måste mötas med hopp och tro på framtiden. Det är i skolan som barn rustas till medborgare som känner sig delaktiga i samhället. När människor inte känner delaktighet och inkludering, ökar risken för ett ”vi-och-dom”-samhälle.

Organiserad rasism, som till exempel vit-makt-organisationer, är en allvarlig konsekvens av ett ”vi-och-dom”-samhälle. Rasistiska organisationer orsakar mycket personligt lidande och är dessutom väldigt kostsamma för samhället.

Det finns sätt att motverka rasism och samtidigt skapa en ”vi”-känsla. Toleransprojektet i Kungälv är ett sådant exempel. De har arbetat sedan 1995 med att få bort grogrunden för rasism och annan intolerans. Toleransprojektet handlar om att påverka attityder med ett långsiktigt och uthålligt arbete. Genom att koppla samman dåtid och nutid stärks elevernas motstånd mot all form av rasism och intolerans. På sikt motverkas även våld, trakasserier och mobbning.

Undervisning för tolerans är en långsam process, det sker inte över en lektion eller en temadag. Med hjälp av verkliga människors dramatiska berättelser, väcks nyfikenhet på vad som hände och hur det hände.

Det är bara 18 år sedan 8000 bosniakiska män och pojkar dödades i folkmordet i Srebrenica i östra Bosnien. Folkmordet blev den yttersta konsekvensen av en nationalistisk, rasistisk politik och övertygelse om den egna kulturens överlägsenhet. Många flyktingar från krigen på Balkan lever i Sverige idag. Vi kan använda deras berättelser för att hindra att folkmord händer igen.

I Kungälv har kommunen sedan 1995 satsat ungefär 10 000 kronor per elev och år (totalt ca 13 miljoner kronor) på Toleransprojektet. Resultatet visar att projektet har satt stopp för framväxten av en vit makt-miljö. Det finns idag inga vit makt-organisationer i Kungälv som kan rekrytera ungdomar. Nationalekonomen Ingvar Nilsson har visat att denna investering på 13 miljoner kronor har, förutom sociala besparingar, sparat ca 290 miljoner i samhällskostnader såsom polis, sjukvård, arbetslöshetsförsäkring och andra kostnader som en person i en vit makt-miljö orsakar.

Toleransprojektet har pågått med framgång i snart 20 år. Ändå har modellen bara spridits till några få kommuner utanför Kungälv. Fler skolor måste få kunskap om den unika metod som har arbetats fram under många år. Det finns metoder som fungerar. Varför uppfinna hjulet på nytt?

Ayse Duyar

lokalpolitiker (MP)

Ayses Förslag

  • Alla kommuner ska ha ett Toleransprojekt. Det ska finnas ett nationellt centrum som samordnar projekten och sprider fungerande metoder.